denkfabriek_banner_admin

Efficiëntie in de administratie van een onderneming (17DAM01)  INSCHRIJVEN

Administratie, noodzakelijk kwaad? Zo bekijken helaas veel ondernemers de administratieve kant van hun onderneming. Producten maken en diensten verlenen, daar zijn we goed in. De omkaderende processen, dat is niet onze grote liefde. Maar toch is het niet alleen een noodzaak, het is een must. Goed georganiseerde processen dragen bij tot het succes van een onderneming.

Dat vergt uiteraard een beetje inzicht, maar vooral een strikte organisatie. Eens die op poten staat, dan is er geen dwang meer en loopt alles op wieltjes. Geen verloren tijd meer, geen verborgen kosten meer, geen fouten meer, kort op de bal spelend, wie droomt daar niet van? Met deze opleiding word je als ondernemer in enkele concrete stappen op weg gezet.

  LOKATIE : Hasselt (Opleidingslokatie DENKfabriek)

  DUUR VAN DE OPLEIDING : Totaal 7 uren, verdeeld over groeps- en individuele sessies.

  DATUM/DATA : Instapavonden op dinsdagen, verder te bepalen in overleg bij samenstelling van de definitieve lesgroep.

  DOCENT : Kris Pattyn en Isolde Warson

  VOORKENNIS :

  ALGEMENE LEERDOELSTELLING : Inzicht verwerven in zakelijke en administratieve ondersteunende processen. Deze inzichten koppelen aan de eigen praktijk om tot een verbeterplan te komen.

  MEERWAARDE : In deze opleiding wordt er gemikt op de praktische bruikbaarheid. De theorie wordt onmiddellijk gekoppeld aan de praktijk in de eigen onderneming. De persoonlijke begeleiding zorgt voor de onmiddellijke toepasbaarheid en direct rendement.

  INHOUD : De opleiding is uitgebouwd over drie stappen.

Stap 1
Het eerste deel is in groep (maximum 8 deelnemers) en wordt gewijd aan een aantal inzichten en principes die de administratieve kant van de onderneming kunnen sturen. Er wordt uitgegaan van een algemeen model waarbij je de processen kan definiëren en onderscheiden. Dit deel beslaat 3,5 opleidingsuren.

Stap 2
Vertrekkende vanuit dit model kan je zelf in eigen onderneming een inventaris maken van je eigen specifieke administratieve processen. Daaruit groeien uiteraard vragen, duiken bottlenecks op en ga je een eerste oefening in optimalisatie maken. Het resultaat van deze oefening, samen met je meest urgente vraag, kan je naar één van de begeleiders van de cursus sturen. Die zal deze kritisch bekijken en gebruiken als input van stap 3

Stap 3
In een individuele sessie (2.5 uren) zal de begeleider samen met je de geïnventariseerde processen doorlopen, je meest urgente vraag helpen oplossen en verder met tips en inzichten je administratieve processen mee helpen bijsturen. Het eindpunt is een concreet en hanteerbaar werkplan. En zo kan je onmiddellijk nog meer succes boeken.

  PRIJS : 595 euro exclusief BTW – Komt voor 100% in aanmerking voor subsidiëring.

  MATERIAAL : werkboekje, model verbeterplan

INSCHRIJVEN