DenkSALON (17DSA01) INSCHRIJVEN

Ideeën laten groeien…

Ondernemers en ondernemende mensen die eens kritisch willen blijven stilstaan bij hun zaak. Of die aan de hand van de trends in deze maatschappij, opnieuw willen kijken naar het ondernemen en het managen. Voor hen hebben we nu een nieuwe opleiding gecreëerd.

We grijpen terug naar de geest van de Salons uit de verlichting. Daar werden ideeën samengebracht die in de samenleving van vandaag nog gelden. In onze DenkSALON gaan we iedere keer vertrekken met een actualiteit, iets over ondernemen, maar ook iets wat ondernemen rechtstreeks raakt.

In kleine groepjes van ondernemers en ondernemende mensen gaan we hierover samen in gesprek. We zoeken naar het model achter het aangesneden onderwerp. We kijken ook hoe dit ons ondernemen of ons product beïnvloedt en hoe we hier ons voordeel uit kunnen halen. Iedere sessie moet leiden tot praktische en onmiddellijk toepasbare inzichten.

    LOKATIE : Hasselt (Opleidingslokatie DENKfabriek)

  DUUR VAN DE OPLEIDING : 8 sessies van 2,5 uur = totaal 20 uur

  DATUM/DATA :  Maandagavonden in 2018 van 19:30 tot 22:00 te bepalen in overleg met de deelnemers

  DOCENT : Kris Pattyn

   VOORKENNIS : Minstens drie jaar ervaring in een eigen onderneming of in een leidinggevende functie. Deze opleiding vereist een zeker niveau van abstract denken. Het gevolgd hebben van een DENKtank is geen must, maar wel een goede voorbereiding.

   ALGEMENE LEERDOELSTELLING : Deze opleiding is eerder strategisch van aard. We gaan ons ondernemen of managen verder uitdiepen met als doel sterk te staan als een onvermijdelijke aanpassing van product of dienst zich aandient. De geleerde inzichten zullen zeker nuttig zijn bij het uitschrijven van jaarplannen en visienota’s, maar ook in de dagdagelijkse natuurlijke evolutie van een onderneming.

   MEERWAARDE : In deze opleiding wordt er gemikt op de praktische bruikbaarheid. Elke deelnemer moet op het einde van de sessie naar huis met minstens één idee om ’s anderendaags toe te passen.

   INHOUD : We vertrekken vanuit de dagelijkse actualiteit waarbij we nieuwe ideeën over bedrijfsvoeren en ondernemen oppikken en combineren met onze eigen praktijk. De inbreng en de uitwisseling tussen deelnemers is een belangrijk onderdeel. Zij kunnen overigens ook topics aanbrengen.

  PRIJS : 990 euro exclusief BTW – Komt voor 100% in aanmerking voor subsidiëring. 

  MATERIAAL : Acht verschillende werkboekjes, aangepast aan de sessie.

INSCHRIJVEN