De Storyfabriek PLUS (17STP01) INSCHRIJVEN

Je STORY zelf schrijven!

Deze opleiding kan je zien als een uitbreiding of een vervolg van de STORYfabriek. Waar we in de basis opleiding vooral ingingen op de methodiek, de onderdelen, het gebruik van storytelling, concentreren we ons in deze opleiding op het schrijven zelf. Er is een minimum aan theorie zoals het redactioneel kader en het taalregister, maar verder gaan we vooral praktisch aan de slag. Iedere schrijfoefening wordt beoordeeld en voorzien van verbetersessies…

    LOKATIE : Hasselt (Opleidingslokatie DENKfabriek)

  DUUR VAN DE OPLEIDING : 4 sessies van 2,5 uur = totaal 10 uur

  DATUM/DATA : Maandagavonden in 2018 van 19:30 tot 22:00 op 15/01, 29/01, 26/02 en 12/03

  DOCENT : Kris Pattyn

   VOORKENNIS : Kennis van de aspecten van storytelling. Cursisten van de opleiding STORYfabriek kunnen halverwege perfect instappen en deze opleiding parallel volgen.

   ALGEMENE LEERDOELSTELLING : Deze opleiding is specifiek gericht op ondernemers, marketing mensen en bloggers die naast het inhoudelijke ook het taalvaardige onder de knie willen krijgen.

   MEERWAARDE : Deze opleiding is eerder praktisch van aard. Met de nodige technieken leren we hoe we een story die we in het hoofd hebben, ook in letters kunnen vertellen. Op het einde van de opleiding zal iedereen met een set bruikbare teksten huiswaarts keren.

   INHOUD : Het redactionele kader, het taalregister, structuur van een tekst, praktische oefeningen…

  PRIJS : 495 euro exclusief BTW – Komt voor 100% in aanmerking voor subsidiëring. 

  MATERIAAL : Vier verschillende werkboekjes, aangepast aan de sessie. Schrijfopdrachten die thuis uitgewerkt kunnen worden.

INSCHRIJVEN