De STORYfabriek (17DST01) INSCHRIJVEN

Ben jij ook op zoek naar de prinses? Of eender welk ander figuur die uw verhaal kan vertellen?

De STORYfabriek is een opleiding die geheel aansluit bij de huidige trend van storytelling. In deze opleiding zullen uiteraard alle aspecten aan bod komen van storytelling. De achtergronden, de theorie rond storytelling, de onderdelen van een verhaal en hoe storytelling toepassen. Het is ook de bedoeling om samen met de deelnemers een aanvang te maken van een eigen storytelling strategie.

  LOKATIE : Hasselt (Opleidingslokatie DENKfabriek)
 
  DUUR VAN DE OPLEIDING : 8 sessies van 2,5 uur = totaal 20 uur
 
  DATUM/DATA : Dinsdagavonden in 2017 van 19:30 tot 22:00 op 19/09,17/10, 21/11, 12/12 en in 2018 op 16/01,20/02, 13/03 en 17/04
 
  DOCENT : Kris Pattyn
 
  VOORKENNIS : Inzicht hebben in de missie en de usp’s van de eigen onderneming/product of dienst. Het gevolgd hebben van een DENKtank is geen must, maar wel een goede voorbereiding.
 
  ALGEMENE LEERDOELSTELLING : Dit is een opleiding die geheel aansluit bij de huidige trend van storytelling. In deze opleiding zullen uiteraard alle aspecten aan bod komen van storytelling.
 
  MEERWAARDE : Het is de bedoeling om samen met de deelnemers een eigen redactioneel kader uit te bouwen en een aanvang te maken van een eigen strategie op het vlak van storytelling.
 
  INHOUD : De achtergronden, de theorie rond storytelling, de onderdelen van een verhaal en hoe storytelling toepassen.

Wat is de functie van het decor waarin de onderneming/product of dienst speelt? Wie zijn de helden, de helpers en de tegenstanders, de boodschap die gebracht moet worden? Hoe bouw je een redactioneel kader op? Wat is een taalregister? Waar gaan we storytelling toepassen? Storytelling en blogberichten, nieuwsberichten, sociale media, presentaties, eigen levensverhaal…

  PRIJS : 990 euro exclusief BTW – Deze opleiding komt voor 100 % in aanmerking voor subsidiëring via KMO-portefeuille.

  MATERIAAL : Acht verschillende werkboekjes, aangepast aan de sessie

INSCHRIJVEN