De PROCESfabriek (17DPR01) INSCHRIJVEN

Deze opleiding is gericht op het herkennen, begrijpen en sturen van processen. Of het nu processen in het dagelijks leven zijn, dan wel bedrijfsprocessen in een productie- of een dienstenomgeving. De theorie van BPMN 2.0 wordt verweven met de processen in de eigen omgeving van de deelnemers. Finaal moet iedereen in staat zijn eigen procesmodellen uit te tekenen, te optimaliseren en te vernieuwen?

  LOKATIE : Hasselt (Opleidingslokatie DENKfabriek)

 
  DUUR VAN DE OPLEIDING : 8 sessies van 2,5 uur = totaal 20 uur
 
  DATUM/DATA : Dinsdagavonden in 2017 van 19:30 tot 22:00 op 12/09, 10/10, 14/11, 05/12 en in 2018 op 09/01, 06/02, 06/03 en 24/04
 
  DOCENT : Kris Pattyn
 
  VOORKENNIS : Minstens drie jaar ervaring in een eigen onderneming of in een leidinggevende functie. Deze opleiding vereist een zeker niveau van abstract denken. Het gevolgd hebben van een DENKtank is geen must, maar wel een goede voorbereiding.
 
  ALGEMENE LEERDOELSTELLING : Deze opleiding is gericht op het herkennen, begrijpen en sturen van processen. Of het nu processen in het dagelijks leven zijn, dan wel bedrijfsprocessen in een productie- of een dienstenomgeving. Finaal moet iedereen in staat zijn eigen procesmodellen uit te tekenen, te optimaliseren en te vernieuwen?
 
  MEERWAARDE : In de opleiding wordt uitgegaan van ieders eigen situatie. Dus op het einde van de cyclus zal iedereen over een eigen basisset aan uitgetekende processen beschikken.
 
  INHOUD : Wat zijn processen – primair, secundair en wat is de band met de communicatiestroom?

De klant zwemt stroomopwaarts in de processen, invloed van de productsamensteller.
Wat is BPMN 2.0 en hoe tekenen we een proces uit? (De theorie van BPMN 2.0 wordt verweven met de processen in de eigen omgeving van de deelnemers.)
Hoe kunnen we aan de hand van uitgetekende processen aan optimalisatie doen?

  PRIJS : 990 euro exclusief BTW – Deze opleiding komt voor 100 % in aanmerking voor KMO-portefeuille.

  MATERIAAL : Cursustekst – Oefeningen – 3 verschillende werkboekjes

INSCHRIJVEN