De DENKfabriek biedt in 2018 volgende opleidingen aan…

De SOCIAL MEDIA FABRIEK

Iedereen is bekend met het fenomeen van de sociale media. Wie checkt er niet dagelijks zijn Facebook, Twitter, LinkedIn? Om bij te zijn wat er bij vrienden en relaties gaande is. Om te weten wat er in de wereld speelt… Net zoals jij je sociale muren checkt, zo doen ook je (potentiële) klanten.

En dus wil je als ondernemer of als bedrijf deze sociale media ook graag deze nieuwe media benutten in je marketingstrategie. Daar kunnen we volledig achter staan, maar omdat het net zo eenvoudig lijkt, is het inzetten van sociale media net weer zo moeilijk. Welke kanalen kan jij in functie van je product of dienst het best inzetten. Hoe richt je je kanalen in? Welke boodschappen ga je brengen? Hoe genereer je rendement en omzet? Hoe meet je het resultaat en hoe stuur je bij? Allemaal elementen die je helpen om een eigen strategie te ontwikkelen. Dat is uiteindelijk het doel van deze opleiding. Op het einde stap je met een werkbaar plan naar buiten!

De kanalen die we behandelen in onze sessies: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest

De DENKtank

Een filosoof in het nabije oosten werd gevraagd om een troep ezels van de stad naar de oase te brengen. Hij vertrok en telde onderweg zijn ezels. In plaats van de verwachte acht, telde hij er slechts zeven. Pas als hij van zijn ezel stapte, telde hij er opeens acht. De filosoof trok dan zelf te voet verder om die ene ezel in het oog te houden…

De Denktank is specifiek gericht op ondernemers die eens kritisch willen blijven stilstaan bij hun zaak. We stappen met zijn allen even van onze ezel af. We laten een aantal thema’s passeren zoals wat is je USP? Hoe klanten vinden en houden? Hoe je eigen onderneming organiseren? Moet je aan productvernieuwing doen? Wat met kostencalculatie? In deze opleiding wordt er gemikt op de praktische bruikbaarheid. Elke deelnemer moet op het einde van de les naar huis met minstens één idee om ’s anderendaags toe te passen.

 
 

De DENKfabriek

Is je onderneming FUTUREtense? Het is een feit, klanten kijken eerst naar de waarden die je als bedrijf in je vaandel voert. Als daar een match is, komt het product aan bod. En kan je zelfs meerdere producten of diensten aan die ene klant die JA gezegd heeft verkopen. Het is slechts een van de trends die in de DENKfabriek aan bod zullen komen.

Het is immers aan de hand van de trends in deze maatschappij dat we opnieuw kijken naar het ondernemen en het managen van ondernemingen. Waar bij de DENKtank vooral de nadruk lag op het dagelijkse reilen en zeilen, ligt hier vooral de nadruk op het strategische aspect van het zakelijke leven. De geleerde inzichten zullen zeker nuttig zijn bij het uitschrijven van jaarplannen en visienota’s, maar ook in de natuurlijke evolutie van een onderneming.

DenkSALON

We grijpen terug naar de geest van de Salons uit de verlichting. Daar werden ideeën samengebracht die in de samenleving van vandaag nog gelden. In onze DenkSALON gaan we iedere keer vertrekken met een actualiteit, iets over ondernemen, maar ook iets wat ondernemen rechtstreeks raakt.

In kleine groepjes van ondernemers en ondernemende mensen gaan we hierover samen in gesprek. We zoeken naar het model achter het aangesneden onderwerp. We kijken ook hoe dit ons ondernemen of ons product beïnvloedt en hoe we hier ons voordeel uit kunnen halen. Iedere sessie moet leiden tot praktische en onmiddellijk toepasbare inzichten.

(17DSA01) Op maandagavonden…

De STORYfabriek

Ben jij ook op zoek naar de prinses? Of eender welk ander figuur die uw verhaal kan vertellen?

De STORYfabriek is een opleiding die geheel aansluit bij de huidige trend van storytelling. In deze opleiding zullen uiteraard alle aspecten aan bod komen van storytelling. De achtergronden, de theorie rond storytelling, de onderdelen van een verhaal en hoe storytelling toepassen. Het is ook de bedoeling om samen met de deelnemers een aanvang te maken van een eigen storytelling strategie.

De STORYfabriek PLUS

Je STORY zelf schrijven! Deze opleiding kan je zien als een uitbreiding of een vervolg van de STORYfabriek. Waar we in de basis opleiding vooral ingingen op de methodiek, de onderdelen, het gebruik van storytelling, concentreren we ons in deze opleiding op het schrijven zelf. Er is een minimum aan theorie zoals het redactioneel kader en het taalregister, maar verder gaan we vooral praktisch aan de slag. Iedere schrijfoefening wordt beoordeeld en voorzien van verbetersessies…

(17STP01) Op maandagavond…

De PROCESfabriek

is gericht op het herkennen, begrijpen en sturen van processen. Of het nu processen in het dagelijks leven zijn, dan wel bedrijfsprocessen in een productie- of een dienstenomgeving. De theorie van BPMN 2.0 wordt verweven met de processen in de eigen omgeving van de deelnemers. Finaal moet iedereen in staat zijn eigen procesmodellen uit te tekenen, te optimaliseren en te vernieuwen!

Efficiëntie in de administratie van een onderneming

Administratie, noodzakelijk kwaad? Zo bekijken helaas veel ondernemers de administratieve kant van hun onderneming. Producten maken en diensten verlenen, daar zijn we goed in. De omkaderende processen, dat is niet onze grote liefde. Maar toch is het niet alleen een noodzaak, het is een must. Goed georganiseerde processen dragen bij tot het succes van een onderneming.