De PROCESfabriek (19DPR)

Deze opleiding is gericht op het herkennen, begrijpen en sturen van processen. Of het nu processen in het dagelijks leven zijn, dan wel bedrijfsprocessen in een productie- of een dienstenomgeving. De theorie van BPMN 2.0 wordt verweven met de processen in de eigen omgeving van de deelnemers. Finaal moet iedereen in staat zijn eigen procesmodellen uit te tekenen, te optimaliseren en te vernieuwen!

VOORKENNIS : Minstens twee jaar ervaring in een eigen onderneming of in een leidinggevende functie. Deze opleiding vereist een zeker niveau van abstract denken. Het gevolgd hebben van een DENKtank is geen must, maar wel een goede voorbereiding.
 
ALGEMENE LEERDOELSTELLING : Deze opleiding is gericht op het herkennen, begrijpen en sturen van processen. Of het nu processen in het dagelijks leven zijn, dan wel bedrijfsprocessen in een productie- of een dienstenomgeving. Finaal moet iedereen in staat zijn eigen procesmodellen uit te tekenen, te optimaliseren en te vernieuwen?
 
MEERWAARDE : In de opleiding wordt uitgegaan van ieders eigen situatie. Dus op het einde van de cyclus zal iedereen over een eigen basisset aan uitgetekende processen beschikken.
 
INHOUD : Wat zijn processen – primair, secundair en wat is de band met de communicatiestroom? De klant zwemt stroomopwaarts in de processen, invloed van de productsamensteller. Wat is BPMN 2.0 en hoe tekenen we een proces uit? (De theorie van BPMN 2.0 wordt verweven met de processen in de eigen omgeving van de deelnemers.) Hoe kunnen we aan de hand van uitgetekende processen optimalisatie bereiken?

MATERIAAL : Cursustekst – Oefeningen – Verschillende werkboekjes aangepast aan de sessies.

OPLEIDINGSDUUR : Deze opleiding is zowel als versneld traject (2 sessies van 3 uur) als in een uitgebreid traject (8 sessies van 2,5 uur) te volgen.